Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Случай на месеца

Пациентка със силно струпване на зъбите в двете зъбни дъги

13-годишна пациентка със силно струпване в горна и долна зъбна дъга, с вестибуларно блокирани кучешки зъби и двучелюстна протрузия, лекувана за 1 1/2 година от д-р Галин Гаврилов.

Ранно лечение

Струпване (липса на място за пробив на зъбите)

Виж всички (6 видеа)

Дистална захапка

Виж всички (3 видеа)

Дълбока захапка

Виж всички (4 видеа)

Лечение при подрастващи

Възрастова ортодонтия

Комбинирани лечения