Галерия

Някои от най-интересните случаи на клиниката

15-годишен пациент с транспозиция на канини с премолари

15-годишна пациентка с транспозиция на канини с премолари, с коренова резорбция на горни премолари и ретенирани горен десен канин и ляв горен...


14-годишен пациент с тежка дистална и дълбока оклузия

14-годишен пациент с горночелюстна ретрузия с дълбока оклузия; кръстосана оклузия на 25-26/35-36-37 и девиация вляво


Кръстосана захапка с преразвита долна челюст

19 -годишен пациент с девиация на долната челюст вдясно и лицева асиметрия, кръстосана захапка с преразвита долна челюст, коригирани за сметка на...


Дълбока захапка и голямо отстояние между горни и долни зъби

11- годишна пациентка с дълбока, дистална захапка и 1 см разстояние между горни и долни предни зъби в следствие на смукане на пръст. Лечението бе...


Транспозиция на канини с премолари

15-годишна пациентка с транспозиция на канини с премолари, с коренова резорбция на горни премолари и ретенирани горен десен канин и ляв горен...