Галерия

Някои от най-интересните случаи на клиниката

Кръстосана оклузия с девиация вляво във временно съзъбие

5 г. пациент с горночелюстна компресия; кръстосана оклузия 61-62-63-64-65/71-72-73-74-75; девиация вляво; дълбоко покритие


Пациент 3000

Струпване в двете зъбни дъги, медиализирани горни странични зъби с вестибуларно блокирани кучешки и липса на място за тях, дълбока захапка и...